een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Uitgebreide beschrijving van doelen van de stichting

De Stichting Thuishaven Terschelling heeft ten aanzien van op het eiland Terschelling woonachtige kinderen o.a. ten doel:

  • te bevorderen dat zorgaanbieders van de vaste wal hun zorg zullen en kunnen aanbieden op het eiland Terschelling en in het verlengde daarvan het openen van een zorgpolikliniek en het oprichten van andere zorgvoorzieningen, waar wellicht ook kinderen van het eiland Vlieland terecht kunnen;
  • te zorgen voor een platform waar kennis, advies en ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
  • te bevorderen dat op het eiland Terschelling een kleinschalige woonvorm kan worden opgericht met vierentwintig uurzorg voor deze kinderen en in het verlengde daarvan voor kinderen van toeristen die gedurende hun recreatieve verblijf een zelfde zorg nodig hebben;
  • te bevorderen dat op het eiland Terschelling onderwijs kan worden verzorgd voor deze kinderen, voor zover zij ouder zijn dan twaalf;
  • te bevorderen dat op het eiland Terschelling een dagopvang kan worden gerealiseerd voor deze kinderen, voor zover zij ouder zijn dan zestien jaar;
  • het ondersteunen van initiatieven en activiteiten die zijn gericht op steun en hulp aan deze kinderen;

Het begrip Kinderen is hierbij een rekbaar begrip en iedereen met een hulp vraag is welkom. Stuur een mail via onze contact pagina als u nog vragen heeft en wij nemen contact met u op.
De doelen van de stichting thuishaven Terschelling zijn vastgelegd bij notaris Mensink op Terschelling. Op de pagina giften en sponsering onder ANBI zijn onze statuten bovendien te downloaden.