een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Infoavond 20 april

april 2011

Op 20 April houdt Stichting Thuishaven Terschelling, van 19.00 t/m 21.00 een informatieavond in de aula van het Skylger Jouw. De volgende bedrijven geven hierbij toelichting over hun werkzaamheden met ( zorg)kinderen op het eiland:

Het Eilandkompas
MEE Friesland
Molemann
Talant/ De Swaai

Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.