een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Donaties, giften en sponsoring

Stichting Thuishaven Terschelling heeft veel doelen die zij wil realiseren. Om deze doelen te realiseren is geld nodig.
Zo willen wij op Terschelling voorzieningen realiseren voor kinderen en jongeren met een handicap.
Deze voorzieningen lopen uiteen van een geschikte ruimte voor dagbesteding tot een logeerhuis en van een polifunctie tot aan een woning waardoor onze kinderen op Terschelling kunnen blijven wonen. De stichting kan haar werk doen dankzij giften en donaties.

Donaties

U kunt eenvoudig een bedrag doneren aan Stichting Thuishaven Terschelling, dit stelt ons instaat om steeds meer van onze doelstellingen te verwezenlijken. U kunt veilig een bedrag doneren via uw eigen bank op rekeningnummer NL64 RABO 01 23 99 22 57 van de Rabobank ten name van Stichting Thuishaven Terschelling. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen via ons e-mail adres op de contactpagina.

Giften en sponsoring

Naast donaties is het ook mogelijk om fiscaal voordelig een bedrag te schenken. Dit kan op veel verschillende manieren.

Notariële Akte

Via een notariële schenking maakt u optimaal gebruik van de fiscale voordelen. De schenking wordt vastgelegd in een akte bij de notaris en is volledig aftrekbaar voor uw belastbaar inkomen.

Nalaten aan Stichting Thuishaven Terschelling

Er zijn twee manieren waarop u Stichting Thuishaven Terschelling kunt opnemen in uw testament. De eerste manier is door het toekennen van een legaat. Dit is een bepaald bedrag of een bepaald goed dat u aan een persoon of instelling nalaat en dat u specifiek laat omschrijven in uw testament.

Een tweede manier van nalaten aan Stichting Thuishaven Terschelling is door middel van een erfstelling. Hiermee benoemt u Stichting Thuishaven Terschelling tot (mede-)erfgenaam. Een erfenis kan betrekking hebben op roerend of onroerend goed, geld en effecten. Na aftrek van legaten en kosten krijgt iedere erfgenaam zijn deel.

Erfenis en de Belastingdienst

Nalatenschappen aan goede doelen zijn sinds 1 januari 2006 vrijgesteld van successierecht. Stichting Thuishaven Terschelling hoeft dus geen belasting te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Zo kan het totale bedrag door ons worden gebruikt om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de notaris.
Dit kan ook telefonisch op de notaristelefoon 0900-3469393 of via internet op de website www.nalaten.nl.

Sponsoring

Sponsoring is voor de Stichting Thuishaven Terschelling zeer welkom, wilt u uw expertise of diensten aanbieden ten behoeve van Stichting Thuishaven Terschelling dan horen wij graag van u.
Mail ons uw aanbod (zie de contactpagina) en vermeld als onderwerp “sponsoring”.
Alle sponsoren kunnen in de toekomst vermeld worden op onze website.