een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Zorg, wonen en welzijn op het eiland Terschelling

De Stichting Thuishaven Terschelling is opgericht om een optimale zorg voor kinderen te realiseren. Deze zorg moet plaatsvinden op het eiland Terschelling.
De concrete doelen die door de stichting worden nagestreefd zijn:

  • het oprichten van een ouder collectief en het oprichten van een stichting
  • zorgaanbieders interesseren om activiteiten op het eiland te ontplooien.
  • dagbesteding voor kinderen van twaalf jaar en ouder mogelijk maken.
  • het opzetten van een logeerhuis in de nabije toekomst.
  • het realiseren van diverse woonvormen voor kinderen die zorg nodig hebben.
  • Toerisme en zorg stimuleren en ondersteunen.