een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

“Zorgkinderen” op Terschelling

juni 2010

Ook op Terschelling zijn ouders met ‘zorgkinderen’. Bedoeld worden jonge inwoners van Terschelling, die om diverse redenen extra aandacht nodig hebben. Een van de problemen op Terschelling is dat bepaalde aandacht niet gegeven kan worden. Een 15-tal ouders heeft het initiatief genomen zich te verenigen en sinds eind 2008 ontmoeten zij elkaar om de zeven weken. Ze willen inventariseren wat er nu en in de toekomst aan zorg nodig is op Terschelling. Passende zorg voor jeugdige eilandbewoners en jong volwassenen op het eiland Terschelling stelt hen in staat om op te groeien in een vertrouwde omgeving en hier in de toekomst ook te blijven wonen.