een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Wennen aan wonen

maart 2013

‘Wennen aan’ wonen is bedoeld voor mensen die er aan toe zijn om op zichzelf te gaan wonen, maar daar voor een bepaalde periode nog begeleiding bij nodig hebben.

‘Wennen aan wonen’ houdt in dat je bij ons kunt leren om begeleid of zelfstandig te gaan wonen. Het bereid je stapsgewijs voor op het niet meer thuis wonen. Als je (begeleid) zelfstandig gaat wonen heb je vaardigheden nodig en moet je leren om zelfstandig taken uit te voeren. In de veilige en motiverende omgeving van het trainingshuis begeleiden wij je in alle facetten bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het ‘op jezelf’ gaan wonen.

Het traject van het wennen aan wonen, en hiermee ook de tijdsduur, is per deelnemer verschillend. In een uitgebreid intakegesprek zullen de mogelijkheden en leerdoelen en hiermee ook de te verwachten tijdsduur worden besproken.

Wennen aan wonen trajecten worden mogelijk zodra het trainingshuis op Terschelling is gerealiseerd. Dit zal waarschijnlijk medio 2014 het geval zijn. Tot die tijd worden zelfstandigheidtrainingen bij de coaches thuis gegeven.

Heb je interesse voor het traject wennen aan wonen, of zou je er graag nog wat meer van willen weten? Neem dan contact op met:
Willy de Jong: 0620475945 of
Marry Harkema: 0562-449661