een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Thuishaven presenteert winstgevend investeringsplan!

september 2013

In Formerum verrijst een fantastische boerderij voor eilanders en eilandgasten met extra zorgvraag. Dit plan wordt vrijwel geheel gerealiseerd uit giften en door sponsoring. Maar we zijn er nog niet helemaal. Om  een gezonde start en toekomst van De Jonge Jan te realiseren, willen we u vragen een deel van uw vermogen voor ons goede doel te laten werken, tegen een hoog rendement voor u en ons! Als u voor 5 jaar een verbintenis met ons aangaat voor een mooi bedrag, realiseert u een rendement dat hoger is dan een spaarrekening terwijl het stichting Thuishaven niets kost. Na deze vijf jaar krijgt u uw inleg ook gewoon weer van ons terug.

Dubbele winst, dus: u een mooi bedrag op de bank, en wij allen een mooie zorgvoorziening op Terschelling. Meer weten? Wees welkom op donderdag 19 september in de Driemaster in Midsland, aanvang om 20.00 uur, met een hapje en een drankje.