een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Stichting Thuishaven realiseert Multifunctioneel Centrum

januari 2012

De droom van een eigen ruimte is voor tenminste twee jaar werkelijkheid geworden, na het tekenen van het huurcontract met de gemeente. Op de Willem Barentszkade op West hebben verschillende zorgaanbieders een plek gevonden: MoleMann, MEE Friesland, Talant/Swaai, Jeugdhulp Friesland, het maatschappelijk werk en het GGZ consultatiebureau. Het Multifunctioneel Centrum biedt dagopvang, logopedie, psychische hulp en bemiddeling voor hulpmiddelen. Er zijn nog ruimtes vrij om dagdelen te huren.

Mijlpaal

Een andere mijlpaal is de officiële oprichting van de Terschellinger zorgcombinatie. Hierin werken Stichting Thuishaven, Het Hooivak en Eilandkompas nauw samen aan het realiseren van een combinatie van zorg en toerisme voor mensen met een beperking. Deze samenwerking betekent een grote stap op weg naar de realisatie van een logeerhuis.