een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Reacties en vragen van de buren

december 2012

De buren van Formerum kregen begin december de plannen toegelicht van de Terschellinger zorgcombinatie voor het logeer- trainingshuis in de aangekochte boerderij de Jonge Jan. Ongeveer 50 belangstellenden kwamen naar Het Wrakkenmuseum, dat de ruimte en consumpties beschikbaar heeft gesteld. Mark Sint, Piet van Putten en Willie de Jong gaven met behulp van beeldpresentatie tekst en uitleg over de zorgcombinatie en de aanpassingen aan het gebouw.

De aanwezigen hadden vragen:

 • Worden er ook woningen bijgebouwd op het terrein? Antw: nee.
 • Waar komt de 100 m2 extra? Antw: Aangebouwd aan het nieuwe gebouw.
 • Wordt het gebouw hoger? Antw. Het gebouw zal w.s. iets hoger worden maar binnen de normen van het bestemmingsplan.
 • Komen de functies die nu in het MFC aan de W. Barentzkade zitten ook in dit pand? Antw: nee want het is voor die functies makkelijk om bij de boot te zitten.
 • Komt er ook een lift in het pand? Antw: nee, alle rolstoelvoorzieningen komen op de begane grond.
 • Is er ook praktische hulp van vrijwilligers uit de buurt nodig? Antw: ja graag!

De reacties en suggesties:

 • Mooi dat het pand deze bestemming krijgt.
 • Goed dat er in Formerum zo’n voorziening komt. Zo heeft elk dorp iets eigens.
 • Maak de voorgevel aan de straatkant iets spannender.
 • Let op voldoende parkeerruimte.
 • Wanneer kunnen we helpen met de pannen van het dak te halen?
 • Maak een intekenlijst met klussen, zoals schoonmaken, schilderen, tuinonderhoud, waarop buren en vrijwilligers kunnen intekenen.

Dank voor het meedenken, reacties en aanmeldingen voor vrijwilligers zijn altijd welkom via de mail.

Bijeenkomst met de Buren in het Wrakkenmuseum