een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Oprichting Stichting Thuishaven Terschelling

juni 2010

Het is uiteraard zo, dat op Terschelling ook kinderen geboren worden met een beperking. Er zijn echter nooit zorgvoorzieningen opgericht op Terschelling ten behoeve van kinderen die extra zorg nodig hebben. Hierdoor zijn de kinderen van Terschelling voor wat betreft bijzondere zorg altijd afhankelijk gebleven van zorgaanbieders van de vaste wal. In heel veel situaties heeft dit uiteindelijk tot gevolg gehad dat ouders zich genoodzaakt voelden het eiland te verlaten of en indien dit niet mogelijk was hun kind bij een zorgverlener aan de wal onder te brengen.
Ouders op Terschelling willen deze keuze niet langer maken, zij vinden het de hoogste tijd dat er meer zorg voor hun kinderen op het eiland komt. Daarom hebben zij zich verenigd in een collectief, en hebben zij in maart 2010 de stichting Thuishaven Terschelling opgericht. De stichting maakt zich sterk voor meer voorzieningen op het eiland voor kinderen met een beperking. Hierbij draagt het bestuur van de stichting zorg voor een goede bedrijfsvoering. Voor de financiering is de stichting afhankelijk van subsidies en giften.