een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Nieuws februari

februari 2013

Bijeenkomst oudercollectief

Op 11 januari is gesproken over de voortgang van Het logeer- en trainingshuis. Er is inmiddels een schetsontwerp en de bouwaanvraag is aanstaande. Alle aanwezigen waren enthousiast.
We liggen dan ook nog steeds op schema. De bijeenkomst met de inwoners van Formerum werd ook nog aangehaald: Echt geweldig om in zo’n fijn dorp ons mooie project te mogen doen.
 Lees verder.....
Voor het ontwikkelen van een folder voor de Jonge Jan is ondersteuning gevraagd van de ouders.
Zij geven aan dit erg leuk te vinden en op korte termijn zal hier invulling aan worden gegeven.
Wij wensen onze vrijwilligers veel succes met deze belangrijke taak.

Foto’s

Voor de website en voor op facebook heeft de voorzitter aan iedereen gevraagd om mooie foto’s aan te leveren van hun kinderen. De foto’s worden verstuurt aan Ina die ervoor zorgt dat de juiste mensen over de foto’s kunnen beschikken.

Zorg op Terschelling

Ook hebben we nog gesproken over diverse problemen die ouders ondervinden met hun PGB.
Een groot probleem is het ontbreken van begeleiders die zorg in natura mogen verstrekken.
Toegekend PGB in natura is nu moeilijk of niet in te zetten op Terschelling, maar er schijnt een oplossing voor te zijn.
Hierover wordt u geïnformeerd zodra we weten of dit tegenwoordig nog mogelijk is.
Wordt vervolgd......
 
Ook hebben we het gehad over ondersteuning in de gezinssituatie buiten kantoortijden.
Vooral als het gaat om specialisten is het moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld de ondersteuning van een orthopedagoog is niet mogelijk omdat we voor zover we nu weten niet hebben op Terschelling. Misschien dat mensen iemand weten voor ons, daar zouden we zeker mee zijn gered.
 
Daarmee waren de twee gezellige uren alweer voorbij en ging men tevreden huiswaarts.

Formerum