een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

MoleMann Mental health clinics doet mee aan zorgpoli op Terschelling

september 2010

Enige tijd geleden zijn wij als MoleMann benaderd door een groep actieve ouders die graag de zorg voor hun kinderen op het eiland gerealiseerd zouden zien. Een unieke situatie die ons zeer wel aansprak. Vanuit de volwassen GGZ is de psychiatrische zorg op Terschelling wel geregeld. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie daarin tegen was men aangewezen op hulp die op de vaste wal werd aangeboden. Wat dit voor u en uw kinderen als eilander betekende hoeven wij u vast niet uit te leggen.
Vanuit de directie van MoleMann is positief gereageerd op dit verzoek.
MoleMann is een jonge landelijke GGZ organisatie die vooral in de Randstad vestigingen heeft. In Friesland vind je een vestiging in Leeuwarden en Heerenveen.
MoleMann vond zijn oorsprong in Almere waar de psychiaters Mann en Moleman elkaar vonden in hun visie over hoe GGZ zorg beter georganiseerd zou kunnen worden.
Ongeveer zes jaar gelden ontstond uit deze ideologie MoleMann Mental health clinics.
Ina Wierda en Janny Visser, beiden werkzaam bij MoleMann Leeuwarden zullen de eerste aanzet voor hulp op Terschelling handen en voeten gaan geven. Het ligt in de bedoeling dat er tweewekelijks op een vaste dag binnen de huisartsenpraktijk, een poli zal worden gehouden waar ouders en kinderen met psychiatrische problematiek terecht kunnen na verwijzing van hun huisarts.