een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Mark Sint, pgb-ambassadeur op een eiland

maart 2013

Dit interview met Mark verscheen op Per Saldo, De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Graag waren we als redactie op bezoek gegaan bij Mark Sint. Hij woont op Terschelling en dan denk je toch al gauw aan een aantrekkelijke vakantiebestemming. Maar al zijn we niet ter plekke, toch krijgen we in het telefoongesprek met Mark goed in beeld hoe bijzonder de positie van een pgb-ambassadeur op dit eiland is.

Mark vertelt dat er op Terschelling een unieke situatie bestaat: er is geen instelling actief. Daarom is er geen keuze tussen zorg en natura en een pgb. Dat zien niet alle pakweg 60 Terschellingers met een indicatie als een voordeel. Mark begrijpt dat wel: “Mensen moeten bewust een keuze kunnen maken. Niet iedereen is geschikt voor een pgb, niet iedereen kan zoals in mijn geval, 12 zorgverleners handelen. Deze situatie veroorzaakt niet alleen onvrede onder zorgvragers maar ook onder zorgverleners. Zij zijn gedwongen om als zelfstandig ondernemer te werken, wat niet iedereen fijn vindt.

Op Terschelling kwamen we elkaar tegen, praatten we er met elkaar over en werd 1 + 1 vrij snel bij elkaar opgeteld. Zo ontstond er een nieuw initiatief en zijn we bezig om zelf een zorgorganisatie op te zetten. Ik was daar al bij betrokken voordat ik me opgaf als pgb-ambassadeur. Deze functie sluit zo goed aan bij wat ik al deed, dat ik al snel besloot me hiervoor aan te melden. Banden met de gemeente had ik al, die ga ik nu versterken.” Voor kinderen loopt zorg en onderwijs in elkaar over".
Met een pgb koop je zorg in. Dat is niet voor onderwijs bestemd. Mijn zoon van 13 heeft een verstandelijke beperking. Zijn ontwikkelingsniveau ligt op kleuterleeftijd. Hij zou nu naar het voortgezet speciaal onderwijs moeten gaan, maar op Terschelling hebben we dat niet. Ook is er geen vorm van passende dagbesteding. Om hem toch een zo groot mogelijke zelfstandigheid aan te leren, krijgt hij nu individuele begeleiding. Dat gaat goed hoor, maar het is wel noodgedwongen, bij gebrek aan iets anders. Via de op te richten organisatie hoop ik dat we ook iets kunnen doen voor andere kinderen in vergelijkbare situaties.

Samen met Per Saldo
Mark vindt het fijn om pgb-ambassadeur te zijn. Niet alleen om iets te kunnen betekenen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen en de ouderen op het eiland. Uit de workshops van Per Saldo haalt hij informatie die hem op ideeën brengt, die hij toepasbaar wil maken op de situatie op Terschelling. "Ik ga binnenkort eens bellen met het spreekuur speciaal voor pgb-ambassadeurs om daarover van gedachten te wisselen. Fijn dat Per Saldo dit doet, jullie feed back is erg nuttig om te weten wat mogelijk is om verder te komen.

Per Saldo traint en ondersteunt 100 vrijwilligers, verspreid over het hele land. Zij zijn ondertussen een serieuze gesprekspartner geworden voor Wmo-raden, gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij zijn de lokale pgb-ambassadeurs. Dit project wordt mede-gefinancierd door: NSGK, Revalidatiefonds, Skanfonds en VSB fonds.

Groene Strand