een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

Het Friese Land

december 2012

Stichting Thuishaven Terschelling heeft een fijn en constructief gesprek gevoerd met Thuiszorg Het Friese land. Hieruit volgt vast nog veel leuk nieuws. Thuishalen bedankt Ingrid en Johanna voor de fijne bijeenkomst en mooie plannen.

Het Friese Land