een toekomst
  voor onze kinderen
op het eiland
 waar ze geboren zijn

De 2-daagse Startmodule: ASS in beeld

juli 2013

Hoe

Dag 1: Herkennen van ASS
Aan de hand van een presentatie met filmbeelden, oefeningen, uitleg en voorbeelden uit de praktijk, gaan cursisten leren begrijpen wat ASS is en wordt het signalerend vermogen vergroot. Ze krijgen zicht op welke invloed ASS heeft op het leven van CASS en zijn omgeving.

Dag 2: Afstemmen op de wereld van CASS
Op deze dag staat centraal wat volgens de Geef me de 5 methode nodig is (en wat het team kan doen) om in positief contact te zijn met CASS. Daarnaast bespreken we de techniek die hen kan helpen om samen met CASS problemen op te lossen.
Met als doel:
Door autisme te bekijken vanuit het denken van CASS kunnen we zijn/haar gedrag verklaren en daardoor weten we wat CASS nodig heeft om zich prettig te voelen en zo verder te kunnen ontwikkelen.
Door het aanleren van de in de methodiek ‘Geef me de 5’ verweven visie, om steeds terug te keren naar de oorzaak van het gedrag, wordt niet het gedrag bestraft of beloond maar worden, met respect voor het autistisch denken, oplossingen gezocht die blijvend het (ongewenste) gedrag veranderen.

Wie

Groepsgrootte minimaal 18, maximaal 32 personen in een eigen cursusgroep.

Waar

De cursus zal worden gegeven aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz, Dellewal 8, 8881 EG,  West-Terschelling.

Wanneer

De 2-daagse Startmodule ASS in beeld is op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2013.
Alle cursusdagen zijn van 09.30 – 15.30 uur.

Programma

Inloop vanaf 09.00 uur
Start cursus 09.30 uur
Korte pauze 10.45 uur
Lunch pauze 12.00 uur
Start 2e deel 13.00 uur
Korte pauze 14.15 uur
Laatste deel 14.30 uur
Einde programma 15.30 uur

Kosten

Prijs per persoon € 495,85
De prijs is inclusief: alle bijkomende kosten, catering tijdens cursusdagen, cursusmap en certificaat van deelname (mits de cursist aanwezig is geweest).

Als er subsidie wordt toegekend kunnen mensen met een minimum inkomen  bij hun aanmelding een verzoek doen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Ben je ouder, begeleider of leerkracht van een kind/volwassene met een (ASS)beperking dan kun je je aanmelden voor deze training via info@duincoaching.nl. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.